Hoe schrijf ik een fondsaanvraag?

Stel je bent bezig met het inzamelen voor geld om te sparen voor Fietslabyrint. Je wilt hiervoor aanspraak maken op een of meerdere fondsen. Hoe pak je dit dan aan en waar begin je met het schrijven van zo’n brief? Wij nemen je stap voor stap mee zodat jij de perfecte fondswervingsbrief kan schrijven inclusief tips en stappenplan.

Om aanspraak te maken op een fonds helpt het om een brief te schrijven naar dit fonds. Hierin leg je uit waarvoor je het geld wilt gebruiken, welk probleem dit gaat oplossen voor jullie en beschrijf je een concreet plan voor het inzetten van het geld.

Brief voor fondsaanvragen

Wat moet je beschrijven in de brief?

  • Fondsaanvraag en subsidieaanvraag: Benadruk in je brief dat je op zoek bent naar financiële steun voor Fietslabyrint, gebruik makend van de termen "fondsaanvraag" en "subsidieaanvraag."
  • Doelen en doelstellingen: Leg uit dat je met Fietslabyrint aan meerdere uitkomsten kunt werken. Niet alleen bewegen, maar ook meer (levens)plezier, meer sociale contactmomenten en tijdsbesparing voor zorgmedewerkers. Lees bijvoorbeeld ons artikel over hoe de virtuele zon stress kan verminderen of hoe je gelukkig ouder wordt.
  • Deel je gebruiksplan: Toon aan hoe je Fietslabyrint gaat gebruiken en wanneer. Laat zien dat dit onderdeel zal zijn van het dagprogramma van de locatie. Neem hierin ook op hoe je dit gaat begeleiden.
  • Samenwerking met een specialist: Een beweegagoog, fysiotherapeut of arts valt goed bij fondsen. Dit laat zien dat er mensen met expertise bij betrokken zijn die goed begeleiden en het meeste uit Fietslabyrint gaan halen. Een quote kan al voldoende zijn.
  • Dekkingsplan: Welke acties heb je uitgezet en wie heb je nog meer aangeschreven? Als Fonds A meedoet, is de kans groter dat Fonds B dat ook doet. Ze willen niet dat je te veel afhankelijk van ze bent.

Wat vinden fondsen belangrijk om terug te lezen in een aanvraag?

  • Wetenschappelijk bewijs: Ondersteun je aanvraag met wetenschappelijk bewijs dat Fietslabyrint zowel fysiek als mentaal helpt. Verwijs naar relevante bronnen zoals o.a. dit artikel over het effect van Fietslabyrint wetenschappelijk getest.
  • Communicatieplan: Laat weten hoe je van plan bent het fonds op de hoogte te houden van ontwikkelingen en voortgang. Fondsen hebben in jou geïnvesteerd en willen dus graag op de hoogte blijven van updates en nieuws.
  • Budget noodzaak: Je moet goed kunnen onderbouwen waarom je de fiets niet vanuit intern budget kan betalen en dus het fonds nodig hebt.

Als laatste tip: heb je meerdere kleinere aanvragen? Bundel deze! Sommige fondsen kan je maar één keer per jaar aanspreken, het is dus zonde als je dit voor een klein bedrag doet. Verzamel daarom een aantal aanvragen bij elkaar. Let op: je moet wel meerdere fondsen schrijven voor zo’n aanvraag en alles goed kunnen onderbouwen. In zo’n geval is 10.000 euro per fonds aan de lage kant. Vraag dus flink!

Heb je nog steeds vragen? Neem contact op en wij denken graag met je mee!