Wist je dat jouw stemming jouw oplossingsvermogen beïnvloedt?

Even geleden keken we naar het effect van puzzelen en alledaagse problemen oplossen op het brein. Maar wat doen de hersenen als je in beweging komt? Bewegen heeft natuurlijk gevolgen voor je gezondheid en je lichaam, maar wat doet het met je denken en welke invloed heeft je stemming?

stemming beinvloed oplossingsvermogen.png

Een onderzoeksgroep uit Japan heeft gekeken naar het effect van aerobe beweging op divergent en convergent denken en de rol die de gemoedstoestand na het bewegen op dit proces heeft. Divergent denken is wat men bedoelt als je het hebt over ‘thinking outside the box’, creatief denken, ofwel het evalueren van meerdere oplossingen voor eenzelfde probleem. Convergent denken is juist zoeken naar het meest plausibele antwoord op een probleem, door middel van logica en reflectie. Bewijs toont aan dat verschillende vormen van lichaamsbeweging, zelfs kort uitgevoerd, cognitieve functies kunnen verbeteren.

Echter blijkt het effect van beweging op creatief denken en de rol van stemming op dit proces volgens hen nog veelal onderbelicht. Ze keken naar veertig gezonde, jonge volwassenen. Zij kregen willekeurig een 15 minuten durende oefening, zoals fietsen op een hometrainer, of controle-interventie (een boek lezen) toegewezen, voor en na welke ze een alternatieve gebruikstest uitvoerden, die divergerend denken meet en een inzicht probleemoplossende taak die convergent denken meet. Het blijkt dat beweging het divergent denken bevordert doordat het de ‘cognitive fluency’ en ‘flexibility’ vergroot. Deze fluency, of vloeiendheid, is het gemak waarmee ons brein (nieuwe) informatie kan verwerken. Cognitieve flexibiliteit is de mate waarin we flexibel kunnen schakelen tussen bepaalde cognitieve taken. Het is ook het onderliggende mechanisme waardoor we ons gedrag adequaat kunnen aanpassen aan nieuwe situaties. Hierdoor is het dus makkelijker om tot creatieve oplossingen te komen en divergent te denken.

Deze resultaten bleken niet afhankelijk te zijn van de stemming na het bewegen in termen van plezier en kracht. Voor succesvol divergent denken is het dus niet van belang hoe je je na het bewegen voelt. Daarentegen is dit voor convergent denken wel van belang. Proefpersonen die een hoge daadkracht na het bewegen rapporteren, hadden de neiging om problemen met inzicht op te lossen die eerder onopgelost waren. Terwijl degenen die lage daadkracht of enthousiasme toonden, minder in staat waren om voorheen onopgeloste problemen op te lossen. Dit suggereert dat beweging een effect heeft op cognitieve processen, maar dat het divergent en convergent denken op een verschillende manier beïnvloedt. Convergent denken is echter wel afhankelijk van je stemming na het bewegen en divergent denken juist niet. Interessant om te zien dat beweging dus hoe dan ook een positief effect heeft op je cognitie, of je nou blij bent of niet. Maar voor logisch redeneren zal je toch echt in een good mood moeten zijn. Wie weet, misschien puzzelen jullie cliënten opeens als een speer na een route op Fietslabyrint!

Meer lezen?