Beweging en ouderen: hoe levensgebeurtenissen het beweeggedrag beïnvloeden

Beweging is cruciaal voor ouderen om gezond en actief te blijven, maar de invloed van levensgebeurtenissen op hun beweeggedrag is een complex geheel. Het onderzoek "Wat beweegt u?" bestudeert deze relatie en identificeert individuele, sociale en contextuele factoren die hierbij een rol spelen. Dit artikel presenteert de bevindingen van dit onderzoek en biedt aanbevelingen om het beweeggedrag van senioren positief te beïnvloeden.

Individuele factoren: het beweegkapitaal

Een belangrijke bevinding is het concept van "beweegkapitaal". Je beweegkapitaal is de opgebouwde ervaring en houding ten opzichte van beweging tijdens je leven. Oftewel, heb je veel gesport in je leven? En vond je dit ook leuk?
Ouderen met veel beweegkapitaal hebben een positiever zelfbeeld ten opzichte van beweging en zijn intrinsiek gemotiveerd om actief te blijven. Daarentegen ervaren senioren met weinig beweegkapitaal vaak drempels en hebben ze minder vertrouwen in hun beweegmogelijkheden.

Invloed van levensgebeurtenissen

Levensgebeurtenissen tijdens de ouderdom, zoals gezondheidsproblemen, veranderingen in het sociale netwerk en pensionering, hebben een aanzienlijke invloed op het beweeggedrag van ouderen. Sommige mensen ervaren een toename van beweging als reactie op deze gebeurtenissen, terwijl anderen juist minder actief worden. Het beweegkapitaal en de perceptie van de waarde van beweging in het dagelijks leven spelen hierbij een cruciale rol.

Type van ouderen

Op basis van hun beweeggedrag na levensgebeurtenissen zijn ouderen ingedeeld in vier typologieën: "Het is wel prima zo", "Ik heb het nodig", "Het moet", en "Ik kan het niet". Elk type vertegenwoordigt verschillende houdingen ten opzichte van beweging en vereist een unieke benadering om hun betrokkenheid bij fysieke activiteit te vergroten.

Aanbevelingen beweeggedrag

Om het beweeggedrag van ouderen positief te beïnvloeden, worden verschillende aanbevelingen gedaan. Dit omvat het aanpassen van het beweegaanbod aan de behoeften van verschillende typen ouderen, het verbeteren van de beeldvorming rond beweging voor ouderen, en het bevorderen van sociale ondersteuning en toegankelijkheid van beweegprogramma's. Hierbij kunnen zorginnovaties ook een grote rol spelen. Virtueel fietsen maakt bewegen leuker voor de “Ik heb het nodig” en “Het moet” types en kan beweging ook aantrekkelijk en mogelijk maken voor de “Het is wel prima zo” en “Ik kan het niet” types. Zo hoopt Fietslabyrint te helpen om het beweeggedrag te veranderen, in de zorg, maar ook thuis.

Effectieve interventies om gezond oud te worden

Het begrijpen van de complexe interactie tussen levensgebeurtenissen en beweeggedrag is essentieel om effectieve interventies te ontwikkelen die ouderen helpen om actief en gezond ouder te worden. Door rekening te houden met individuele, sociale en contextuele factoren, kunnen gemeenschappen en professionals het beweeggedrag van senioren positief beïnvloeden en hun kwaliteit van leven verbeteren.